Zarząd:

Paweł Socha - przewodniczący

Genowefa Cieślik   - zastępca przewodniczącego

Michał Nowak - zastępca przewodniczącego

Danuta Banach - skarbnik

Alicja Buczkowska-Socha - sekretarz

Anna Kisielewska - członek Zarządu 

Maria Samborska - członek Zarządu

Andrzej Leszczyński - członek Zarządu 

Ignacy Stochliński  - członek Zarządu

Honorowa Przewodnicząca Stowarzyszenia:

Prof. dr hab. med. Anna Krygowska-Wajs

Komisja Rewizyjna:

Zdzisław Słota - przewodniczący Komisji

Stanisław Kadzik

Wojciech Kossakowski 

  • Kadencja Zarządu trwa dwa lata, od 19 listopada 2015 r.

© Krakowskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.