tel: 12 422 19 55 | ksodchp@parkinson.krakow.pl|ul. Mikolajska 2 31-027 Krakow

Prezentacja z obchodów 20 lecia Stowarzyszenia

Informacja o jubileuszowym spotkaniu z okazji 20-lecia działalności Krakowskiego Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia Krakowskiego Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona pod hasłem „Jesteśmy razem w Krakowie.”. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11,00 w Bazylice Mariackiej, gdzie zgromadzili się licznie chorzy na chorobę Parkinsona i ich opiekunowie z Krakowa i bratnich organizacji z Polski. Proboszcz Bazyliki Mariackiej, ksiądz infułat Dariusz Raś serdecznie powitał zgromadzonych na modlitwie w intencji chorych i ich opiekunów. Podkreślił ogromną rolę Krakowskiego Stowarzyszenia w pokonywaniu cierpienia i podnoszeniu jakości życia chorych. Po serdecznych słowach pod adresem Jubilatów, celebrowano Mszę Świętą przy słynnym ołtarzu Wita Stwosza. Niektórzy byli autentycznie wzruszeni, że uczestniczą w spotkaniu w tak historycznym miejscu. Niewiele jest w Polsce zabytków, takich jak Bazylika Mariacka.

Po zakończeniu Mszy Św. profesjonalny przewodnik krakowskich zabytków historycznych, Pani Barbara Bukowska przybliżyła historię Bazyliki Mariackiej i ołtarza Wita Stwosza. Ten wspaniały ołtarz wykonał, przybyły z Norymbergii artysta Wit Stwosz. Rozpoczął pracę pod koniec maja 1477 roku, ukończył w lipcu 1489 roku. W ciągu dwunastu lat powstał olbrzymi gotycki pentaptyk o rozmiarach 11 x 13 m  złożony  z predelli, szafy środkowej, dwóch skrzydeł nieruchomych i dwóch zamykających oraz ze zwieńczenia sięgającego sklepienia świątyni. Do Krakowa Wit Stwosz przyjechał specjalnie, aby wyrzeźbić ołtarz główny dla kościoła Mariackiego. Los chciał, że tu, na polskiej ziemi zrealizował największe dzieło swego życia. Ołtarz Stwosza stanowi największe osiągnięcie europejskiej sztuki średniowiecznej. Z końcem XV stulecia Wit Stwosz wykuł kamienny krucyfiks odznaczający się niesłychanym dramatyzmem. Rzeźba znajduje się w barokowym ołtarzu i jest doskonałym przykładem krakowskiej sztuki schyłku gotyku. Krucyfiks ten wraz z ołtarzem mariackim zamyka średniowieczne losy krakowskiej fary miejskiej.

Prelekcję swą kontynuowała podczas przejścia z Bazyliki do „Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem” omawiając zabytkowe obiekty znajdujące się przy ulicy Floriańskiej. Nazwę wzięła od najpiękniejszej bramy Krakowa– Floriańskiej, prowadzącej od kościoła św. Floriana i stąd też jej nazwa. Dostępu do miasta od strony północnej broniła Brama Floriańska, która była główną bramą Krakowa. Zbudowana z kamienia liczy 34,5 metra wysokości. Na wypadek oblężenia miał jej bronić cech kuśnierzy. Oprócz funkcji obronnych miała ważne znaczenie ceremonialne zarówno w funkcjonowaniu miasta, jak i całego kraju. W tym miejscu uroczyście witano legatów papieskich, posłów cudzoziemskich oraz przyszłe żony królów. To tu były organizowane triumfy zwycięskich wodzów i to tutaj rozpoczynała się Via Regia– Droga Królewska. Ulica została wytyczona już na planie lokacyjnym w 1257 roku, jej nazwa nie zmieniła się od ponad 700 lat, natomiast zmieniały się domy przy niej stojące. Początkowo były gotyckie, później przebudowano je w stylu innych epok. Ponad 20 kamienic wyróżnia się bogactwem architektury i wystroju wnętrz. Wymienimy tylko nieliczne. Kamienica „Pod Murzynami” (nr 1), kamienica „Pod Matką Boską” (nr 7) na fasadzie, we wnęce na wysokości I piętra znajduje się piękna renesansowa Madonna, stąd nazwa domu. Kamienica nr 11 „Pod Aniołkiem” to prawdziwy klejnot architektury mieszczańskiej, kamienica nr 14 – hotel „pod Różą”. Pięknie odrestaurowaną w latach 1984 – 1989 kamienicę nr 25 zajmuje Muzeum Farmacji. Dom pod nr 41 to Dom Jana Matejki. Po śmierci Matejki, który tu żył i pracował, przyjaciele mistrza wykupili dom i urządzili w nim muzeum pamiątek po artyście, w 1904 roku stał się oddziałem Muzeum Narodowego. Dom nr 42 to bok “Hotelu Polskiego”, dawniej „Pod Białym Orłem”. W XIX wieku urządzono tam zajazd wzdłuż murów w stronę ulicy św. Jana i zmienił nazwę na „Hotel Polski”. Pod nr 45 mieści się cukiernia „Jama Michalika”. Założona przez lwowskiego cukiernika Jana Michalika, stała się w pierwszych latach XX wieku siedzibą artystycznego kabaretu „Zielony Balonik”.

W „Hotelu Polskim Pod Białym Orłem” salę konferencyjną użyczył naszemu Stowarzyszeniu właściciel hotelu, krakowski przedsiębiorca branży turystycznej, Pan Jerzy Donimirski, i tam odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 20-lecia Krakowskiego Stowarzyszenia.

Konferencję otworzył i powitał Gości oraz jej Uczestników, przewodniczący Zarządu KSODChP dr hab. Paweł Socha, prof. nadzwyczajny Akademii Ignatianum. Wśród gości powitał m. in  Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, dr hab. Andrzeja Kuliga, prof. dr hab. nauk medycznych Annę Krygowską-Wajs Honorową Przewodniczącą KSODChP, prezesa Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona” Sebastiana Łukasiewicza, Władysława Donimirskiego – syna właściciela hotelu, prof. dr hab. Romana Mazurkiewicza z PAU, dr Annę Bukowską z krakowskiej AWF oraz przedstawicieli firmy farmaceutycznej Vipharm SA –głównego sponsora Jubileuszu.

Następnie Przewodniczący podzielił się refleksją na temat choroby Parkinsona z którą zresztą sam się zmaga. Ponadto przywołał szereg nazwisk zasłużonych w służbie chorym, których nie ma już wśród nas, m.in. nieodżałowanej pamięci założyciela i długoletniego prezesa Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona” Jerzego Łukasiewicza Uczestnicy chwilą ciszy uczcili tych, którzy od nas odeszli.

W jubileuszowej konferencji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszeń z Polski m. in: Mazowieckiego, Śląskiego, Jastrzębskiego, Ostoi z Krakowa i Grupy Wsparcia Chorych z Trzebini.

Na początku konferencji wystąpił Zastępca Prezydenta Krakowa dr hab. Andrzej Kulig, który przekazał adres Prezydenta Jacka Majchrowskiego skierowany do Pani prof. dr hab. Anny Krygowskiej–Wajs i przewodniczącego KSODChP dr hab. Pawła Sochy. Wyraził wielkie uznanie za ogromną pracę na rzecz chorych i życzył sukcesów w dalszej działalności. Podkreślił szczególną rolę profesor Anny Krygowskiej w powstanie Krakowskiego Stowarzyszenia i Jej ofiarną działalność na rzecz osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Za zasługi w leczeniu chorych i nieustanną działalność na rzecz poprawy jakości ich życia, Prezydent Miasta Krakowa przyznał prof. dr hab. Annie Krygowskiej–Wajs Odznakę „Honoris Gratia”. Honorowa odznaka przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa osobom szczególnie zasłużonym dla miasta i jego mieszkańców.

Do Pani prof. Anny Krygowskiej–Wajs, która w 1998 roku nawiązała współpracę Krakowa z Europejską Organizacją Choroby Parkinsona w Londynie (European Parkinson ‘s Disease Association) i dr hab. Pawła Sochy został skierowany list gratulacyjny. Został odczytany po angielsku i w języku polskim przez wolontariuszy– studentów Politechniki Krakowskiej. Wieloletnia była przewodnicza Lizzie Graham napisała m. in: „Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona jest dumne z tego, że Krakowskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona jest naszym wieloletnim członkiem i mamy nadzieję, że będziemy współpracować przez wiele kolejnych lat, przyczyniając się do poprawy jakości życia osób cierpiących na chorobę Parkinsona i ich rodzin.”

W części merytorycznej jubileuszowej Konferencji wygłoszone zostały następujące wykłady:

Prof. dr hab. n. med. Anna Krygowska–Wajs: „Leczenie choroby Parkinsona: podstawy diagnozy i prowadzenia terapii”.

Dr n. o kul. Fiz .Anna Bukowska: „Kompleksowa rehabilitacja osób z chorobą Parkinsona”, po wykładzie pokazany został krótki film o tym jak ćwiczą nasi chorzy w ramach muzykoterapii.

W kolejnym punkcie prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz, wybitny znawca literatury średniowiecznej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprezentował książkę „Choroba Parkinsona. Ożywiać nadzieję”, opracowaną przez dr Czesława Michalskiego. W książce swój udział autorski mieli członkowie KSODChP: Czesław Michalski, Paweł Socha, Michał Nowak, Zdzisław Słota (autorzy rozdziałów) oraz Danuta Banach, Genowefa Cieślik, ks. dr Tomasz Jarosz, ks. Jan Kiełbasa SJ, Czesław Michalski, Maria Samborska, Zdzisław Słota, Paweł Socha, Ewa Zwinogrodzka (autorzy wspomnień i refleksji). Prawdziwy entuzjazm i gromkie brawa wywołały zacytowane słowa przez prof. Mazurkiewicza z dedykacji zamieszczonej na początku książki: „Krakowskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona dedykuje niniejszą publikację z ogromną wdzięcznością Pani prof. dr hab. n. med. Annie Krygowskiej–Wajs, inicjatorce założenia naszego Stowarzyszenia i jego Honorowej Przewodniczącej, za szczególną troskę o dalszy rozwój Stowarzyszenia oraz za nieustające wsparcie w walce o nasze zdrowie”. Piękny projekt okładki wykonała Karolina Dousa–Bik (wnuczka znanego krakowskiego rzeźbiarza prof. Stefana Dousy). Książkę wydało Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu i wsparciu firmy Vipharm SA. Każdy uczestnik jubileuszowego spotkania otrzymał egzemplarz książki, którą później podpisywał autor tym, którzy chcieli mieć Jego dedykację.

Uhonorowano Dyplomami Uznania, upominkami książkowymi i symboliczną różą członków Stowarzyszenia, którzy od wielu lat angażują się w działalność tej jakże pożytecznej i szlachetnej organizacji. W ten sposób wyróżniono za  długoletnią pracę dla chorych następujące osoby: Genowefę Cieślik długoletnią przewodniczącą Zarządu, honorową członkinię Stowarzyszenia,  Zdzisława Słotę zasłużonego propagatora rehabilitacji chorych, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Alicję Buczkowską Sochę długoletnią sekretarz Zarządu, animatorkę spotkań i integracji, i trzy „dzielne wdowy” Ewę Zwinogrodzką animatorkę spotkań, inicjatorkę upamiętniania osób poprzez coroczne sadzenie drzew, Danutę Banach długoletnią skarbnik,. służącą chorym od początku istnienia Stowarzyszenia, Marię Samborską artystkę zaangażowaną w organizację Dni Parkinsona i służbę chorym przez sztukę.

W punkcie programu przewidzianego jako wystąpienia gości, głos zabrał prezes Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona” Sebastian Łukasiewicz. Zwrócił uwagę na zaangażowanie stowarzyszeń pomagającym chorym i wsparcie finansowe dla ich działalności. Przedstawiciele Mazowieckiego Stowarzyszenia zaprezentowali ciekawy film „Tango” o rehabilitacji chorych poprzez taniec. Przedstawiciele innych stowarzyszeń wręczyli listy gratulacyjne. Przewodniczący Jastrzębskiego Stowarzyszenia Karol Kurasz przekazał na ręce przewodniczącemu KSODChP pamiątkowy puchar oraz piękne kwiaty dla Pani profesor Krygowskiej–Wajs, zaś poeta Henryk Pasterny z Jastrzębia Zdroju dołączył tom wierszy pt. „Zaś Tukej Znów tutaj” z piękną dedykacją dla Pani Profesor.

Na zakończenie jubileuszowej konferencji chór „Hejnał” wykonał kilka utworów, po czym wspólnie z chórem uczestnicy zaśpiewali „Cichą noc”, a następnie Honorowa Przewodnicząca Krakowskiego Stowarzyszenia złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Jubileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia Krakowskiego Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona zakończyła wspólna wieczerza o charakterze wigilijnym.

Warto podkreślić, że poprzez obecność i atmosferę stworzoną przez przedstawicieli Stowarzyszeń, poczuliśmy się zintegrowani jak w jednej rodzinie. W przygotowaniu tego przedsięwzięcia uczestniczyło bardzo aktywnie 15 osób ze Stowarzyszenia.  W organizacji wspierali nas wolontariusze z Koła Seniorów SWPK oraz studenci z Samorządu studenckiego PK, za co wyrażamy im serdeczne podziękowanie. Nad bezpieczeństwem naszej uroczystości czuwali i pomagali uczestnikom ratownicy medyczni ze Stowarzyszenia Malta, strażnicy ze Straży Miejskiej.

W przygotowaniu całego jubileuszowego spotkania uczestniczyło kilkunastu naszych członków. Ich zaangażowanie celnie oceniła Pani Profesor A. Krygowska -Wajs, która podsumowując organizację uroczystości, stwierdziła: „Zaangażowanie tak wielu osób ze Stowarzyszenia w organizację uroczystości jest godne podziwu i warte podkreślenia. Daje także szansę na powodzenie dalszych przedsięwzięć”.

Spotkanie mogło się odbyć dzięki pomocy sponsorów: firm farmaceutycznych, głównie Vipharm SA, życzliwości właściciela „Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem”, a także Fundacji „Żyć z Chorobą Parkinsona”. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

W uroczystości wzięło udział ok. 80 osób. Blisko 20 osób ze znaczną niepełnosprawnością mogło wziąć w niej udział, gdyż został zorganizowany dla nich transport.

Opracował dr Czesław Michalski

2019-02-27T00:05:38+02:00 Styczeń 17th, 2019|Aktualności|