tel: 12 422 19 55 | ksodchp@parkinson.krakow.pl|ul. Mikolajska 2 31-027 Krakow
Informator 2018-07-10T23:36:42+00:00

Nasz Informator zawiera:

  1. Informacje o możliwościach uzyskania porady  specjalisty-neurologa

  2. Teksty o możliwościach leczenia choroby Parkinsona, sposobów radzenia sobie przez chorych i sprawowanej przez inne osoby opieki nad nimi

Ad 1. Gdzie się zgłosić w celu uzyskania diagnozy i rozpoczęcia leczenia?

  • Katedra i Klinika Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Botaniczna 3, 31-503 Kraków.

  • Pani Profesor dr hab. n.med. Anna Krygowska-Wajs przyjmuje po wcześniejszym umówieniu się we wtorek, godz. 8.00-14.00. Tel. 12 424 86 20 lub 12 424 86 91. (rejestracja) 

  • Informacji o możliwościach konsultacji neurologicznych udzielają też przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia w czasie dyżurów i zebrań (terminy na stronie głównej)

  • Porad udzielają też lekarze w wielu niepublicznych przychodniach lekarskich. Ich adresy i inne szczegóły w Internecie,