tel: 12 422 19 55 | ksodchp@parkinson.krakow.pl|ul. Mikolajska 2 31-027 Krakow
O nas 2018-11-06T23:10:21+02:00

Krakowskie Stowarzyszenie osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona wraz z jego Statutem zostało zarejestrowane 30 grudnia 1997 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego, Wydział Rejestrowy, w Krakowie.

Honorową Przewodniczącą KSODChP jest Pani prof. dr hab. med. Anna Krygowska-Wajs. Za Jej wybitne zasługi w działaniu na rzecz chorych członków Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  przyznał Jej Złoty Krzyż Zasługi, wręczony 17 listopada 2009 r. przez Wojewodę Małopolskiego, Stanisława Kracika (patrz Galeria)

Główne formy działalności Stowarzyszenia to:

 1. Upowszechnianie aktualnej wiedzy na temat choroby Parkinsona, metod jej leczenia i sposobów radzenia sobie z perspektywy osoby chorej i jej bliskich, w formie:
  • Zebrań członków i zainteresowanych osób, z prelekcjami lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i innych specjalistów;
  • b. Rozprowadzania dostępnych publikacji (drukowanych i filmowych) na temat postępów w diagnozie, terapii i opieki nad osobami z chorobą Parkinsona i ich bliskimi;
  • Upowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona w społeczeństwie
  • Kontakty z podobnymi organizacjami w Polsce i międzynarodowymi, w formie członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Choroby Parkinsona – European Parkinson’s Disease Association (EPDA) oraz współtworząc powstałe w roku 2009 Forum Parkinson Polska.
 2. Poszukiwanie możliwości wspierania członków Stowarzyszenia w zakresie opieki lekarskiej i rehabilitacji poprzez:
  • Nawiązywanie kontaktów ze specjalistami w celu poszerzenia możliwości osobistego kontaktu z neurologami (wizyty w ramach NFZ), a także udziału specjalistów w akcjach informacyjnych dla członków Stowarzyszenia i innych osób.
  • Ciągłe monitorowanie udziału członków Stowarzyszenia w różnych formach rehabilitacji
 3. Organizowanie konferencji międzynarodowych z udziałem przedstawicieli EPDA. Dotychczas odbyły się w Krakowie dwie takie konferencje:
  • w roku 1999 „Udział w Życiu” (Participation in Life Conference), w której wzięli udział wybitni naukowcy i lekarze specjaliści w dziedzinie choroby Parkinsona z całego świata, przedstawiciele WHO,  a także pacjenci i ich opiekunowie. Konferencja ta dała możliwość wymiany poglądów (wspólnego forum) pomiędzy lekarzami i pacjentami.
  • w roku 2008 „Europejczycy Bliżej: Nowe Horyzonty w Leczeniu Choroby Parkinsona” (Europeans Get Closer: New Horizons for Parkinson’s Disease Treatment) z udziałem przedstawicieli EPDA z Londynu, Luksemburga, oraz specjalistów z Krakowa i Warszawy, a także przedstawicieli podobnych do naszego stowarzyszeń polskich.