tel: 12 422 19 55 | ksodchp@parkinson.krakow.pl|ul. Mikolajska 2 31-027 Krakow

Prelekcja Pani prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej: „Szanse rozwoju w późnej dorosłości” 17 maja 2018 r.

To było wyjątkowe spotkanie! Pani Profesor nie opowiadała o problemach, które stopniowo czynią ludzi w zaawansowanym wieku (a zatem o większości z nas chorych) niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Mówiła o zadaniach czekających nas dziś lub jutro jako o wyzwaniach, w obliczu których mamy szanse wygranej. Fascynujące! Zadania te pojawiają się w trzech sferach aktywności: intelektualnej, somatycznej i społecznej. Dziękujemy! Będziemy próbować.

2018-10-06T19:34:06+02:00 Lipiec 16th, 2018|Zebrania i inne wydarzenia|